Mapa strony Kontakt
Stadion PGE ARENA, Gdańsk, Baltic Arena
Stadion PGE ARENA w Gdańsku - Stalowy bursztyn na mistrzostwa Europy

Aktualności serwisu STALS.pl
Autor: Stals.pl

Przedstawione w rozporządzeniu ministra infrastruktury wytyczne dotyczące klasyfikacji obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych) uwzględniające ich wysokość nad poziomem terenu oraz liczbę kondygnacji umożliwiają posługiwanie się w całym kraju jednakowym nazewnictwem i określaniem grupy do której dana konstrukcja należy. Jest to bardzo istotne, gdyż często zdarza się, że w potocznym nazewnictwie klasyfikujemy obiekt o określonej wysokości, czy też liczbie kondygnacji do grupy, która w myśl naszego prawa nie istnieje. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć i objaśnić podstawowe zagadnienia związane z tematem.

Przeczytaj cały artykuł: Klasyfikacja wysokości obiektu według rozporządzenia ministra.

Oprogramowanie StruCad umożliwia modelowanie konstrukcji w trybie 3D. Bardzo przyjazny interfejs oraz intuicyjna obsługa programu umożliwia w bardzo krótkim czasie osiągnąć podstawową wiedzę z zakresy modelowania konstrukcji w StruCadzie. Modelując obiekt w trójwymiarze, w każdej chwili możemy podejrzeć szczegół węzła, połączenia albo wygląd ogólny konstrukcji. Zastosowana technika rysowania pozwala na osiągnięcie bardzo szybkich i precyzyjnych efektów w postaci modelu konstrukcji. W pierwszej fazie projektowania wykonujemy wszystkie elementy konstrukcyjne..

Przeczytaj cały artykuł: StruCAD - program do rysowania konstrukcji stalowych 3D

Ogólne zasady projektowania konstrukcji budowlanych odbywają się według utartych zasad sztuki budowlanej. Każdy obiekt wznoszony jest na podstawie odpowiedniego projektu, w którego skład wchodzą rysunki konstrukcyjne, schematy oraz wymagania konstrukcyjno-montażowe. W chwili obecnej dynamiczny rozwój rynku powoduje znaczne przyspieszenie poszczególnych etapów wykonywania projektu, przy jednoczesnym wzroście poziomu zachowania bezpieczeństwa. Coraz wyższe obiekty o niebanalnym kształcie stawiają przed konstruktorami wyzwania, którym należy sprostać.

Przeczytaj cały artykuł: Projektowanie konstrukcji budowlanych - zasadnicze etapy projektowania obiektów.

Eurokod to europejskie normy projektowania obiektów budowlanych. Wszystkie państwa członkowskie w momencie wstąpienia do wspólnoty krajów unii zobowiązane są do wprowadzenie i stosowania norm o standardach europejskich. Celem tego pomysłu jest ujednolicenie sposobów projektowanie jak i umożliwienie projektantom z różnych krajów bez przeszkód projektować obiekty w innych krajach wspólnoty.

Przeczytaj cały artykuł: Projektowanie konstrukcji stalowych - Eurokod 3.

Normy europejskie znacznie rozszerzają zapis dotyczący klas przekrojów elementów stalowych, zestawiając wytyczne oraz procedury obowiązujące projektanta korzystającego z eurokody do przestrzegania ich zasad i zaleceń. Klasyfikacja przekroju uzależniona jest podobnie jak to miało miejsce w polskiej normie od stosunku szerokości do grubości tej części elementu/kształtownika która została poddana ściskaniu ( dotyczy to miejsc, które są w pełni poddane ściskaniu lub tylko na fragmencie elementu pod zadanym obciążeniem)

Przeczytaj cały artykuł: Zasady klasyfikacji przekroju i elementu stalowego.

Książka Budownictwo Ogólne Tom 5 jest kolejną częścią znanej serii książek Budownictwo Ogólne wydawnictwa ARKADY. Piąta część poświęcona jest zagadnieniom związanym z projektowaniem konstrukcji stalowych w oparciu o Eurokody. Autorzy przygotowali bardzo obszerną publikację (cała książka liczy 1085 stron) wychodząc na przeciw projektantom, studentom oraz osobom związanym z branżą zestawiając najważniejsze informacje związane z konstrukcjami stalowymi. Na uwagę zasługuje fakt porównań norm obowiązujących do tej pory (PN-B), z PN-EN (Eurokodami).

Przeczytaj cały artykuł: Budownictwo Ogólne Tom 5 - Stalowe Konstrukcje Budynków projektowanie według eurokodów.

Celem wprowadzenia pojęcia klasy przekroju jest klasyfikowanie odporności elementu z uwagi na zjawisko miejscowej utraty stateczności w poszczególnych stanach: plastycznym oraz sprężystym. Zarówno w polskiej normie jak i w Eurokodzie wyróżniono 4 klasy przekroju. Ich definicje wyglądają następująco:

Przeczytaj cały artykuł: Klasa przekroju w konstrukcjach stalowych.

Wieżę Eiffla zaczęto budować w roku 1887, a skończono w 1889. Dokładny czas budowy tego niesamowitego obiektu wyniósł 2 lata 2 miesiące i 5 dni, co w odniesieniu do możliwości maszyn, rozwoju budownictwa, techniki dla tego okresu oraz wymiarów obiektu zasługuje na uznanie. Zbudowanie wieży było ogromnym sukcesem zarówno dla konstruktorów jak i architektów, którzy stworzyli obiekt stanowiący do dnia dzisiejszego swojego rodzaju ikonę państwa francuskiego oraz wzoru konstrukcyjnego.

Przeczytaj cały artykuł: Wieża Eiffla - Paryż Francja.

Podstawowa definicja odnosząca się do wyznaczania długości wyboczeniowej przedstawia się następująco: Dla zadanego pręta podpartego na obu jego końcach i obciążonego stałą co do wartości siłą podłużną, długość wyboczeniowa będzie równa długości tego pręta ( pomiędzy miejscami podparcia (występowania węzłów) lub zamocowania stężeń) przemnożona razy współczynnik wyboczeniowy . Jednocześnie w takim przypadku wartość siły krytycznej równa jest wartości siły podłużnej działającej w elemencie.

Przeczytaj cały artykuł: Długość wyboczeniowa elementu - zasady eurokodu dla elementów skratowania.

Pozdrawiamy STALS.pl

Polecamy również:
» Konstrukcje stalowe serwis informacji o konstrukcjach: projektowanie, teoria, technologia i wykonanie.

Informacje, projektowanie i wykonywanie - garaże blaszane, tania alternatywa o najwyższej skuteczności.
Stals.pl© 2011 Stalowy Serwis Informacyjny - Stals.PL

Regulamin korzystania z serwisu.