Mapa strony Kontakt
Stadion PGE ARENA, Gdańsk, Baltic Arena
Stadion PGE ARENA w Gdańsku - Stalowy bursztyn na mistrzostwa Europy

Eurokod 3 - norma projektowania konstrukcji stalowych.
Autor: Stals.pl    Kategoria: Projektowanie

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3.

PN-EN 1993-1-1: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Czym jest Eurokod ?

Eurokod to europejskie normy projektowania obiektów budowlanych. Wszystkie państwa członkowskie w momencie wstąpienia do wspólnoty krajów unii zobowiązane są do wprowadzenie i stosowania norm o standardach europejskich. Celem tego pomysłu jest ujednolicenie sposobów projektowanie jak i umożliwienie projektantom z różnych krajów bez przeszkód projektować obiekty w innych krajach wspólnoty. W związku z czym wszystkie kraje UE mają takie same normy, różnić się mogą przedrostkiem w nazwie normy,np. BS-EN 1991-1-1 (określenie brytyjskiej wersji eurokodu 3-1-1) oraz PN-EN 1993-1-1 ( polskie określenie tego samego eurokodu), kolejna różnica między normą BS-EN a PN-EN to załącznik krajowy, który dla każdego kraju określa powołana jednostka danego państwa - w naszym przypadku jednostką zobowiązaną jest PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

Eurokod 3 - konstrukcje stalowe.

Trzecia część Eurokodu poświęcona jest konstrukcjom stalowym. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Eurokod poświęcony konstrukcjom stalowym, składa się z 20 norm projektowania, o łącznej ilości stron przekraczającej 1400 !! Eurokod w odróżnieniu od dotychczas stosowanych norm stanowi swego rodzaju przewodnik, książkę ze wskazówkami projektowania konstrukcji dla zadanej przez projektanta sytuacji obliczeniowej. Twórcy eurokodu, dołożyli wszelkich starań, aby normy były jak najnowocześniejsze, bezpieczne, a zarazem pozwalały projektować ekonomicznie. Projektant korzystający z tak obszernego opracowania często będzie stawał przed podjęciem decyzji zastosowania określonego sposobu obliczeń. Dotychczas stosowana norma PN-B 03200, liczyła około 150 stron, mogliśmy w niej odnaleźć podstawowe wytyczne zasad projektowania, elementów konstrukcyjnych, układów konstrukcyjnych oraz połączeń. Jak sytuacja wygląda w Eurokodzie 3?

Spis norm Eurokodu 3 - Konstrukcje Stalowe

Poniżej zestawimy wykaz norm wchodzących w skład Eurokodu 3. Baza została zaktualizowana zgodnie ze stanem wdrażania norm przez PKN.

1. PN-EN 1993-1-1:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.


2. PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe


3. PN-EN 1993-1-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniajace dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno


4. PN-EN 1993-1-4: 2007
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych


5. PN-EN 1993-1-5:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: Blachownice


6. PN-EN 1993-1-6: 2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych


7. PN-EN 1993-1-7:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Wytrzymałość i stateczność blachownic powierzchniowych przy obciążeniach poprzecznych


8. PN-EN 1993-1-8:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów


9. PN-EN 1993-1-9:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie


10. PN-EN 1993-1-10:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową


11. PN-EN 1993-1-11:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe


12. PN-EN 1993-1-12:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Dodatkowe reguły stosowania EN 1993 uwzględniające wyższe gatunki stali z S700 włącznie


13.PN-EN 1993-3-1:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-1: Wieże, maszty i kominy - Wieże i maszty


14. PN-EN 1993-3-2:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-2: Wieże, maszty i kominy - Kominy


15. PN-EN 1993-4-1:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-1: Silosy


16. PN-EN 1993-4-2:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: Zbiorniki


17. PN-EN 1993-4-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-3: Rurociągi


18. PN-EN 1993-5:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 5: Palowanie i grodze


19. PN-EN 1993-6:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 6: Konstrukcje wsporcze suwnic


Powiązane z tematem:Informacje:

Autor: STALS.pl
Źródło: Stals.pl, PKN

© 2011 Stalowy Serwis Informacyjny - Stals.PL

Regulamin korzystania z serwisu.